0882 215 725 – Старши начален учител Теменужка Илиева 

0883448529 – Управител Ива Бориславова

Адрес: гр.Плевен, ул.“Димитър Константинов“ 27, сградата на Генимекс, стая 609